Tag Archives: C#

Update Zigbee Project (Wireless Sensor Network)

และแล้วทุกอย่างก็สำเร็จไปได้ด้วยดี ทั้งการสอบโปรเจ็กต์ สอบสัมภาษณ์ป.โท แต่วันนี้เราจามาพูดกันเรื่องโปรเจ็กต์ที่ได้ทำไปตอนปี 4 ดีกว่า ว่าคืออะไร ทำอะไรได้บ้าง แล้วมานดีอย่างไร? มาเริ่มกานเรย !!!

โปรเจ็กต์ที่ทำมา ก็คือ Wireless Network Sensor มี Sensor Node กระจายตามจุดต่างๆ เป็นบริเวณกว้าง ที่สนใจใช้กับโปรเจ็กต์นี้ก็คือ ใช้ทางด้านเกษตรกรรม คือวัด อุณหภูมิ และวัดความชื้น โดย Sensor Node ต่างๆจะส่งข้อมูล ผ่านโปรโตคอล Zigbee มายังที่ Zigbee Coordinator และทำการแปลงข้อมูลเหล่านั้นผ่าน Gateway เพื่อที่จะส่งต่อไปยังตัว Server อีกทีหนึ่ง โดย Packet ในระบบที่วิ่งไปวิ่งมาตัว Gateway จะเป็นตัวบริหารจัดการ เก็บข้อมูล Packet API เหล่านั้น ลงใน Log บน Gateway (จริงๆในอนาคตอยากจะทำการเก็บข้อมูลลงใน SD Card ได้ เพื่อที่จะตรวจสอบข้อมูล Log เชิงระยะยาว) ทีนี้ข้อมูล API นอกจากที่จะอ่านบน Gateway คือ (ARM7 Cortex-M3 แล้ว) ยังถูกส่งต่อให้กับ Server อีกด้วย ข้อมูล API เหล่านั้น จะถูกแปลงโดย GUI ที่เขียนขึ้นโดย C#.NET โดยมีหน้าต่างบริหาร ให้ผู้ใช้เข้าใจได้โดยง่าย

นอกจาก Server รอรับข้อมูลจาก Gateway แล้ว ยังทำการเก็บข้อมูลลง ฐานข้อมูล MySQL โดยเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อที่จะให้ผู้ใช้ผู้อื่น ตรวจสอบ/ดึงข้อมูลที่ถูกเก็บในระยะยาว ผ่าน เว็บไซต์ ที่ถูกออนไลน์ผ่าน โปรโตคอล TCP/IP ได้อีก

จากรูปแรก นอกจากที่เก็บข้อมูลจากโหนดปลายทางแล้ว เป็นการเฝ้าระวังระบบ ของเรามีสิ่งที่พิเศษก็คือ สามารถควบคุมระบบได้อีกด้วย ซึ่งสามารถใช้งานได้ในระบบปิด เป็นระบบ เฝ้าระวังและควบคุม อย่างเช่น รับค่าอุณหภูมิมา แล้วที่โหนด server ทำงานในโหมดเฝ้าระวังและควบคุมอยุ่ แล้วตรวจสอบได้ว่าอุณหภูมินั้นมีค่าสูงกว่าค่าอุณหภูมิขอบเขต (Temperature Threshold) ที่ถูกเซ็ตค่าไว้ ก็จะทำการส่งสัญญาณบางอย่างกลับไปควบคุมที่โหนดปลายทางได้ เช่น อุณหภูมิสูง ก็ส่งไปควบคุมวงจรรีเลย์ให้ทำการเปิดสวิต ทำให้พัดลมหมุน (จำลองจากเครื่องปรับอากาศ) อุณหภูมิก็จะสามารถเข้าสู่สมดุลได้ดังที่เคย

ต่อมามาดูอีกโหนดที่เป็นความชื้นก็เช่นกัน ถ้าค่าความชื้นที่ถูกส่งมา มีค่าต่ำกว่าที่เราต้องการในระบบปิด ระบบก็จะส่งสัญญาณออกไปควบคุมที่โหนดปลายทางนั้นๆ ให้ทำการเปิดสวิต โดยไปขับรีเลย์ ให้เครื่องกำเนิดความชื้นทำงาน (Humidifier)

ซึ่งระบบทั้งหมดที่ออกแบบมานี้ ได้ทดลอง แล้วสามารถใช้งานได้จริง โดยจำลองระบบขึ้นมา และทำการวัด ทั้งมอนิเตอร์ 24 ชั่วโมงเพียงอย่างเดียว / ทดสอบควบคุมอุณหภูมิระบบปิด / ทดสอบควบคุมความชื้นระบบปิด

นอกจากนี้ยังได้ศึกษาเซ็นเซอร์ต่างๆ เข้าใจวิธีการนำเซ็นเซอร์มาใช้งาน ตั้งแต่เข้าใจหลักการพื้นฐานของเซ็นเซอร์ เข้าใจ Datasheet / ทำการสอบเทียบ ดูช่วงการใช้งานเซ็นเซอร์ และผลตอบสนอง / สร้างวงจรเพิ่มเติมให้เซ็นเซอร์เหล่านั้นมาใช้งานกับระบบของเราได้ เป็นต้น

จากด้านบนเป็นโปรแกรม GUI เฝ้าระวังและควบคุม ระบบ Zigbee Network ที่มีอยู่ในระบบทั้งหมด โดยทุกตัวเชื่อมต่อเป็นลักษณะ เครือข่ายแบบ MESH TOPOLOGY ด้านขวามือเป็นการมอนิเตอร์ข้อมูลที่จำเป็นในการแสดงผล ให้ผู้ใช้งาน ตรวจสอบแม้เพียงตาผ่านได้ว่า ข้อมูลในขณะนั้นๆเป็นยังไง

ส่วนด้านซ้ายมือจะแยกเป็นส่วนๆดังนี้

ส่วนล่างสุด เป็นการ Monitor Command สำหรับผู้รู้ระบบลึกๆ คือข้อมูลในระบบ API ทั้งหลาย ที่วิ่งไปวิ่งมา ผ่านตัว Coordinator จะถูกแสดงผลที่จุดนี้ แสดงข้อมูลตั้งแต่ เวลา วันที่ API Packet ที่ได้รับ หน้าที่ต่างๆ MAC ที่ถูกส่งมาจากปลายทาง สถานะเอาท์พุท ค่า ADC ที่ได้รับจากเซ็นเซอร์ต่างๆ เป็นต้น

ต่อมา เป็นการแสดง Information อย่างคร่าวๆ ว่าสถานะออนรึเปล่า ข้อมูลส่งมาล่าสุดเมื่อไหร่ อุณหภูมิ และ ความชื้นมีค่าเท่าใด สถานะเอาท์พุท อุปกรณ์ที่ต่อพ่วงอยู่นั้น เปิดหรือปิดอยู่เป็นต้น

ส่วนต่อมา จุดสำคัญคือ Network Mode Control ว่าจะเป็นแบบ Manual (เฝ้าระวังเพียงอย่างเดียว) หรือแบบ Auto (เฝ้าระวังและควบคุม)  ต่อมาด้านขวา คาบเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล (หน่วยเป็นวินาที) โดยสามารถเซ็ตได้จาก เมนู Setting ในโปรแกรม

เอาเป็นว่าน้ำจิ้มแค่นี้ก่อนละกัน เพราะว่ามันมีฟังก์ชั่นที่เซ็ตค่าในโปรแกรมเยอะ เดวจะพิมพ์กันไม่เสร็จวันนี้…

ต่อมาเป็นหน้าเว็บไซต์ โดยที่ ตัว server ที่รัน GUI นั้นยังทำหน้าที่เป็น Webserver เชื่อมต่อ Database อีกด้วย เพื่อเรียกดูข้อมูลผ่านออนไลน์ได้

นี่คือหน้าเว็บไซต์ที่ได้ออกแบบไว้…

โดยตัวเว็บนี้สามารถ ดูข้อมูลที่จำเป็น ณ.เวลานั้นๆได้ สามารถ พล๊อตกราฟตลอด 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา / 7 วันที่ผ่านมา / 1 เดือนที่ผ่านมา หรือ 1 ปีที่ผ่านมาได้ และยังสามารถแสดงผลข้อมูลเหล่านั้น ลงสู่ไฟล์ Excel เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งาน Export ข้อมูลออกไป ทำ Report อื่นๆ หรือ ไปพล๊อตกราฟรูปแบบอื่นๆ หรือ ได้ข้อมูลตามช่วงเวลาที่ต้องการได้

รูปแรก โหนดนี้เอาไว้ควบคุมอุณหภูมิ อ่ะนะ เป็นบอร์ด Demo เฉยๆ

รูปสอง รูปภาพรวมของทุกโหนด ที่สามารถนำไปไว้ตามจุดต่างๆเพื่อทดสอบได้จริง โดย ซ้ายสุดเป็น Gateway เชื่อมต่อกับ Server และ Xbee Coordinator

รูปสาม เป็นภายในของโหนด Zigbee ว่ามีอะไรบ้าง แต่ละโหนดจะไม่มี MCU ตัวอื่นนอกจาก โมดูล Xbee อยู่เลย เพราะอาจารย์บอกว่า ถ้าเอา MCU ไปทิ้งไว้ตัวนึง เหมือนเพิ่ม Cost ที่โหนดนั้นๆ แสดงว่าต้องทำอะไรที่ได้มากกว่านี้ อย่างเช่นอาจจะเก็บ Log File หรือทำอะไรด้วยตัวเองได้ นอกจากนี้ที่ทำแบบนี้ จะได้ใช้โมดูล Xbee Series2 ได้อย่าง Full-Function

(เห็นรูปนี้แล้วรู้สึกเสียดายที่กลุ่มอื่นหลายๆกลุ่ม ใช้ Zigbee เพียงแค่ แทนสายเส้นนึง คือต่อแทนสายอากาศ และก้อไม่ได้ใช้ Digital IO หรือ Analog Input ของมันเลย รู้สึกเสียดายจิงๆนะ… เพราะตัวนึงก้อไม่ใช่ถูกเลย ถ้าเอามาใช้แทนเสาอากาศนี่ น่าจะใช้พวก โมดูล RF แบบอื่นๆ ที่ราคาไม่แพง น่าจะเหมาะสมกว่า)

รูปสี่ เป็นโรงเรือนจำลอง ที่ใช้ตอนทำการทดลอง ทั้งเพิ่มอุณหภูมิ และ ลดความชื้นในระบบ แล้วดูว่า ระบบของเราสามารถที่จะควบคุมปัจจัยสิ่งเหล่านั้นได้รึเปล่า ปรากฎว่าควบคุมได้จิงๆอ่ะนะ…

รูป 5 เป็นรูปคืนก่อนสอบโปรเจ็กต์ ต้องเอาเข้าไปหมดนี่เลย แถมโน๊ตบุคอีก 2 ตัวด้วยกัน ตัวนึง Present ตัวนึงทำเป็น WebServer

รูป 6 อีกซักรูป

รูป 7 THESIS หนามากๆ อาจารย์ให้ทำซะเยอะเลย ทั้งหมดก็ประมาณ 214 หน้าได้  T^T  ทำเล่มทีจนเลย เหอๆ

หลังจากที่สอบโปรเจ็กต์เสร็จ ก็ถึงเวลาจากลา จัดห้องคืนอาจารย์ อิอิ ขอบคุณอาจารย์ กสิน วิเชียรชม มากๆ ที่ดูแลทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบเลย จะมีอาจารย์ที่ไหนที่ดีขนาดนี้อีก T^T อยู่ช่วยพรีเซ้น 2-3 วัน ตั้งแต่เช้า วันสุดท้ายเสร็จเกือบตีสอง ซาบซึ้งมากๆ….

ในที่สุดก็จบแล้วซะที เห็นว่าโปรเจ็กต์นี้มีบริษัทติดต่อมาขอซื้อ แต่ยังอยู่ในช่วงเจรจากันอยู่ ว่าไงก็ว่ากัน ถ้าไม่ได้ใช้อะไรมันก็ไม่ได้ประโยชน์ใช่มั๊ยหละ ก้อเอาไปเป็นวิทยาทานเผื่อจะทำขายได้จริงๆอ่านะ = =’

ต่อไปก้อต้อง…สู้ต่อไป วิศวกรรมชีวการแพทย์ อาจารย์ให้ Paper มาอ่านตั้งเยอะ ยังอ่านไปไม่ถึงไหน เหอๆๆๆ T^T

ต่อไปคงไม่ได้ทำต่อกับอาจารย์กสินแล้วหล่ะ อาจารย์ถนัดเรื่อง VLSI หรือพวกออกแบบ IC อ่ะนะ รู้สึกมานยากแน่ๆ ไม่ค่อยถนัดคำนวณหนักหน่วงเยอะๆซะเท่าไหร่ ประกอบกับ พี่เรียนหมอ แล้วเมื่อเทอมที่แล้วเคยเรียนวิชาเลือก Biomedical Electronics รู้สึกว่าชอบวิชานี้มากๆ ก็เลยตัดสินใจแล้วว่าจะต่อทางด้าน Biomedical Engineering อ่ะนะ ทำงานวิจัย คงหนีไม่พ้น Instrumentation หรือพวก Signal Processing แหละ

สู้กันต่อไป ทาเคชิ!

ความคืบหน้า Robot && New Sneakers && สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก…

พูดถึงความคืบหน้าโรบอทก่อนเลยดีก่า

เรื่องของกล้องอะนะ 7810 Module ที่เห็น เป็น Analog Camera ธรรมดาอ่ะนะ ตอนแรกไม่รู้เลยว่ามันใช้ยังไง มีตั้ง 5 ขา

เลยไล่ไปไล่มา เริ่มจาก ตัว Regulator พอดีเหลือบไปเห็น เป็น 7805 ซึ่งรุ่นนี้เป็น 3 ขาแบบทรานซิสเตอร์เล็กมาๆเลย

ไปเปิด Datasheet ดูก้อเลยรู้ว่ามันเป็น 7805 กระแส Output แค่ 0.1 mA เองอ่ะนะ

ก้อเลยไล่จากขากราวนด์ก่อน กะขา Vdd แล้วก้อไบอัสมัน

พอไบอัสเสด ก้อลองเอา Scope ไปจับ ที่ทุกๆขาเห็นความเปลี่ยนแปลงขาที่ 1 เลยอ่ะ แบบว่าเอามือไปเปลี่ยนที่หน้ากล้อง สัญญาณที่โชว์ใน scope ก้อเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ก้อเลยแน่ใจว่าต้องเป็นขานี้แน่นอน

จากนั้นก็เลยเอามาต่อกับกล่องดำจริงๆอ่ะนะ

ตอนทดสอบ ก้อเลยเทสกะกล้อง PAN ซะเลย โดย Analog Camera ต่อกับ กล่องดำ ซึ่งเป็น Video Server อ่ะนะ…

จากนั้นก้อเขียน Application เพิ่มเติมในส่วนของการรับค่ากล้อง

ภาพที่ได้จากกล้อง PAN ก็คือ ด้านบน ส่วนด้านล่างเป็นภาพที่ได้จาก Video Server อ่ะนะ

วันนี้เลยได้ทดสอบเต็มสูบเลย กล้อง 2 ตัว กะ Joystick รับค่าเข้าโปรแกรม แต่ว่าไม่ได้เทส ARM อ่ะนะ ว่าออกไปแล้ว รับค่า Analog พวก Sensor ต่างๆกลับเข้ามาได้รึเปล่า แต่ว่าน่าจะได้เพราะคราวก่อนลองเทสไปแล้วอ่ะนะ เทสมากๆเปลืองไฟ ไว้ค่อยไปเทสที่ห้องโปรเจ็กต์ดีก่า ฮ่าๆ

ส่วนตัวหุ่นกับ Drive Motor คงเร่งๆทำกันในช่วงงาน 50 ปีนี้แหละ ไม่มีเรียนกัน ก้อเลยจะบู้ให้เสร็จเลย คงวิ่งได้ก่อนเดือนกันยาแน่นอน.. เห็นฝ่ายแมคคานิกส์ว่างั้นอ่ะนะ

ไว้ค่อยรอดูกัน

ต่อไปเป็นเรื่องโปรเจกต์…

ตอนนี้ก็ศึกษาเกี่ยวกับ Zigbee ทั้งหมดเลยจริงๆ อ่านหนังสือ TEXT ของอาจารย์ที่ให้มาเริ่มได้เยอะมากหละ แล้วก้อพอเข้าใจบางส่วน

ที่พอจะเอาไปพรีเซ้นโปรเจ็กต์ได้แหละ

ที่ศึกษามาคราวนี้ลอกรายงานรุ่นพี่แทบไม่ได้ เพราะไม่มีใครเคยศึกษาลึกแบบนี้มาก่อนเลย เซงมาก ทั้งภาคอิเล็ก โทรคม คอมพิวเตอร์ สิ่งที่ศึกษาก้อจะเป็นลักษณะในเชิงด้าน IEEE 802.15.4 ซะมากกว่า ในส่วนของ Network Layer กับ Physical Layer ก้อเปนเรื่องที่เรียนใน OSI Layer ทั้ง 7 นั่นแหละคล้ายๆกัน เพียงแต่ตัดออกมาเพียงบางส่วน

ส่วนที่ยากน่าจะเป็น Application Layer ของตัว Zigbee เอง ซึ่ง ทำงานเป็นลักษณะ object เยอะเหมือนกัน แต่พอได้อ่านแล้วก้อเข้าใจบ้างแหละนะ

สิ่งที่ยากขึ้นไปอีกน่าจะเป็นตอนทำการทดลองอ่ะดิ ยังไม่รุ้เลยว่าจะทำการทดลองแบบไหนอ่ะเนี่ย

แต่ช่วงนี้เอารายงานให้ผ่านไปก่อนแล้วกันอ่ะนะ…

ไหนๆก็มาอัพแล้ว วันนี้ก็ ได้มีโอกาสไปดูหนัง กะ ไปเดินเที่ยวมา แบบว่าตอนเช้าคุยกับอาจารย์สุรเดชเสร็จก้อเลยคิดว่าอยากจะไปพักผ่อนหน่อย หลังจากที่ทำงานติดต่อกันมาประมาณ 15 ชั่วโมงได้ เมื่อคืนก่อนนู้น แบบว่าเป็นซอมบี้มากๆเลย

วันนี้ก็ได้ซื้อรองเท้าคู่ใหม่จนได้แหละ เพราะคู่เก่าแบบว่าไม่ไหวแล้ว BAPE แต่ว่าใส่มาคุ้มมากๆเลยคู่นั้น คิดดูใส่ไปเรียนตลอดเลยตั้งแต่ปีสองเทอมสอง ยันปีสี่เทอม 1 เพิ่งจะเสีย แบบคุ้มมากๆเลย คู่นั้นประมาณพันกว่าบาทได้มั้ง ฝากพี่ไก๋ซื้อมาจากฮ่องกง

คราวนี้ก้อเลยซื้อ Nike ที่ช๊อปใน MBK นั่นแหละ พอดีดูมาหลายทีหละ ราคาไม่ลดซะที กลัวคนสอยไปก้อเลยกัดฟันซื้อมา

รูปร่างเป็นเช่นนี้แล…

เป็น NIKE รุ่น AIR MAX 90 PREMIUM อ่ะนะ สี ดำ ขาว แดง ฟ้า ทอง ที่ใต้รองเท้านิดหน่อย ลองใส่แล้วรู้สึกว่าแจ่มมากๆ

ราคาก็ไม่ค่อยตลกเลย สังเกตได้จากป้ายราคาอ่ะนะ

แต่นานๆซื้อที คงไม่เปนไรมั้ง…??

สีสดมากๆ ชอบๆ ^^

หลังจากที่ซื้อรองเท้าเสด ก้อเลยไปดูหนังอ่ะนะ

หนังที่ดูวันนี้ก้อคือเรื่อง สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก

เจ๋งมากๆ หนังเรื่องนี้ มี 10 คะแนน ให้ 10 เต็มเลยจริงๆอ่ะนะ รู้สึกว่าหนัง GTH ทำออกมาตรงใจทุกเรื่องเลย

ชอบๆ ชีวิตอาจจะไม่ได้เป็นแบบในหนังเพราะว่าเรียนชายล้วนมา แต่รู้สึกว่าสื่อออกมาได้ดีมากๆเลย

ประทับใจจริงๆ ฮ่าๆ

วันนี้อัพแค่นี้แหละ คงไม่ว่างมาอัพบ่อยนักเพราะว่างานเยอะมากๆช่วงนี้ -*-

ความคืบหน้า ROBOT

วันนี้ ไปเรียนคอนโทรลมาตอนเช้า จริงๆก็คือย้ายจากวันศุกร์มาเรียนอังคารเช้าอ่ะ เพราะว่าวันศุกร์เช้าได้เรียนวิชาของอาจารย์ รัตติกร แล้วอ่ะ COMPUTER COMMUNICATIONS NETWORKS วิชานี้อยากเรียนมากๆจริงๆอ่ะนะ

ตอนกลับมาก็มานั่งทำ Robot นั่นแหละ

วันนี้ทำสำเร็จคือลอง ต่อจอยเข้ากับคอม แล้วลองโปรแกรมรับค่า ส่งออกไปทาง RS232 เข้าไปที่ ARM7 เพื่อทดสอบการรับค่าของ Joystick และ ส่งสัญญาณออกมาจากโปรแกรมที่เขียนอ่ะนะ ผ่านทาง COM PORT จะได้ลอง Multi Protocol ดู แบบว่าจะให้รับจาก ATM7 แล้วส่งไปทาง RS232 อีกช่องนึงอ่ะนะ

ตอนนี้ยังคิดอยู่ว่าจะใช้แบบ UART, SPI หรือว่า I2C ดี

ไว้ค่อยคิด

แต่ว่าตอนนี้ออก ก็ดีใจแล้วแหละ

เป็นครั้งแรกที่ได้ทดสอบโปรแกรมแบบเต็มสูบขนาดนี้

สภาพโต๊ะคอม -*-

จะเห็นว่าได้ทดสอบกล้อง ที่รับภาพจากโปรแกรมที่เขียนขึ้นได้แล้ว จริงๆด้วย ดีใจมั๊กๆ ในโปรแกรม เห็นจอย xbox เลย อิอิ

ลองทดสอบ ARM7 รับค่า เอามาโชใน LCD ฮ่าๆ…

อันนี้ GUI อ่ะนะ จริงๆมานมีหลายกล้อง แต่ว่ายังเขียนไม่เสด ก้อเลยทดสอบเอาแค่นี้ไปก่อน

อันนี้มิเตอร์ใหม่ เพิ่งซื้อมา เปิดซิง ใช้งานเลยวันนี้วันแรก ฮ่าๆ

จากนั้นวันนี้ก็ไปเรียนอังกิดตอนเย็น…

เลิกทุ่มนึง แล้วก็ มาที่ภาค ทำโรบอทกะน้อง

สอนนานอยู่เหมือนกัน (จริงๆไม่น่าสอนเลย ทำไมตอนตรูทำปีที่แล้วไม่เหนจะมีใครมาสอน T_T)

แล้วก้อกลับมา 4 ทุ่มอ่ะ ฝนตกหนักเลย ตากฝนกลับมา

= =’

วันนี้หมดแระ เหอๆ

ปล. โปรเจ็กต์ยังไม่ได้เริ่ม เซงว่ะ เหอๆ

เตร็ดเตร่และย้อนความหลัง

หลังจากที่ไม่ได้ออกไปไหนเลย โรคเบื่อโลกแคบ ก็ได้บังเกิดขึ้น วันนี้ก็เลยแวบออกไปเซนทรัลปิ่นเกล้ามา 2 ชั่วโมงอ่ะนะ ไปจัดการเรื่องเงิน แล้วก็ ไปซื้อเครื่องเขียนไว้สำหรับเปิดเทอม จริงๆแล้วตั้งใจไว้ว่าจะไปดูหนังสืออ่ะ เพราะว่าจะต้องเริิ่มฝึก C# ซะแล้ว รู้สึกว่ายังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ ซื้อหนังสือเอาดีกว่า

แล้วก็ได้เล่มนี้มาอ่ะ

ข้างในอธิบายดีนะ อธิบายตั้งแต่ basic ไปจน เข้าสู่พวก .NET Framework 3.5 อ่ะ ดีมากๆเลย สอนวิธีใช้พวก namespace ต่างๆ เนื่องจากว่าเปิดเทอม ต้องเริ่มเขียนโปรแกรม Robot แล้วแหละ รู้สึกว่าตัวเองยังไม่ถึงไหนอ่ะนะ แล้วก็แบบยังไม่ค่อยมั่นใจ เลยซื้อมาเก็บไว้ดีกว่า

ที่ใช้แน่ๆคือ namespace พวก IOport แล้วก็ตอนนี้ยังหาไม่ได้คือ namespace ของ ไอจอย xbox 360 อ่ะ ไม่รุ้ว่ามันใช้อะไร คิดว่าสองสามวันนี้จะโทรไปถามพี่เน็ตดู

ว่าไปแล้วก็ผ่านมานานเหมือนกันหละ สำหรับโรบอทปีที่แล้ว สนุกดีนะ ถึงแม้ว่าจะโหดมากๆก้ตาม แต่ยังไงก็เป็นปีแรกสินะ ที่ได้ไปลงสนามจริงอ่ะ รู้สึกดีๆ ฮ่าๆ

ว่าแล้วก็เอารูปเก่าๆขึ้นมานั่งดูกันดีกว่า

นับตั้งแต่ มันกำเนิดขึ้น ฮ่าๆ

คนทำก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะ 10 ต้นๆเอง ทำได้ขนาดนี้นี่ งงชิบ ยิ่งตอนวันจะแข่งแล้ว คืนก่อนแข่งหุ่นยังไม่เสดเลยมั้ง T^T

ของโคตรกระจัดกระจาย

วันแรกที่ได้ไป จะทดสอบสนาม แต่ทว่า ทุกอย่างมันยังไม่เสร็จหละ สภาพจะเป็นยังไง?…

และแล้วก็ไม่เสร็จดังที่หวัง สำหรับสนามแรก ไม่สามารถควบคุมจากคอมพิวเตอร์ได้ ก็ต้องใช้ระบบรีเลย์จ่าย manual ไปหละกัน

หลังจากที่ไม่สำเร็จ กลับมาลาดกระบัง มีเวลาแค่ 24 ชั่วโมง ที่จะทำให้เสร็จ เพื่อไปแข่ง

สถาพจึงเป็นแบบนี้…

จากบอร์ดรีเลย์ธรรมดา เนื่องจากรับกระแสไม่ไหว จึงต้องมาใช้แบบนี้…

จนกระทั่งวันแข่งมาถึง รุ่งเช้ามา ก็ทำฝาปิดแตกจนได้… เป็นลางนะ เห็นสภาพ Regulator แหล่งจ่ายไฟของทั้งระบบมะ แย่งกันใช้กันมากๆ…

และแล้วก็มาก่อนทีมอื่นๆ  ทำให้มีเวลานั่งลื้อตรวจสอบครั้งสุดท้าย

อาจารย์มา ก็เลยลากมาถ่ายรูปหน่อย

หน้ากุเหมือนเหนื่อยๆไปหน่อยนะ… ที่ไหนได้ ไม่ได้นอนทั้งคืนกันทุกคนเลยต่างหาก

ช่วงเวลาที่ลงสาม ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้…

หมดแล้ว

บางรูปเอาลงไม่ได้ เพราะเห็นวงจรเยอะเกินไป เดวจะทึ่ง ว่าใช้อะไรบ้าง 555+

หมดแระวันนี้ อัพแค่นี้แหละ